Voorzorgsmaatregelen Corona virus 088 - 563 5 563 Klant login

BK Nieuws

30 oktober 2020

TAPA TSR 2020TAPA TSR 2020

Het opslaan en transporteren van hoogwaardige en farmaceutische goederen moet aan steeds hogere eisen voldoen. Tevens is er sprake van een toename van diefstal en verlies van goederen in de gehele supply-chain. Om te verzekeren dat aan alle beveiligingseisen wordt voldaan om de risico’s op diefstal en verlies te minimaliseren, wordt van alle schakels binnen de gehele supply-chain steeds vaker geëist dat de beveiliging en borging van goederen gegarandeerd kan worden. De TAPA-TSR level 1 certificering is binnen de logistiek de hoogst haalbare standaard. BK Pharma Logistics is al sinds 2011 TAPA TSR level 1 gecertificeerd.  

De afgelopen twee dagen heeft het veiligheid en kwaliteitsteam van BK Pharma Logistics de TAPA TSR 2020 training gevolgd en met goed gevolg afgesloten. Een leerzame en interessante (online) bijeenkomst met specialisten en collega’s uit heel Europa. We mogen nu als “authorized auditor” de TAPA TSR 2020 normen tegen het licht houden en BK Pharma Logistics klaar maken voor de her certificering in april volgend jaar.   

 Terug