Voorzorgsmaatregelen Corona virus 088 - 563 5 563 Klant login

BK Nieuws

13 augustus 2020

Preventie protocol Corona virusOok wij zijn uiterst gebrand om verdere uitbreiding van het Corona virus tegen te gaan.
Onderstaand ziet u de door ons genomen maatregelen.


Update:

 • Op beide vestigingen is een thermometer geplaatst. Iedereen dient zijn/haar temperatuur te meten voordat hij/zij zich meldt bij de planning.
 • Medewerkers krijgen na vakantie een telefonische check. Daarin wordt nagegaan of zij in vakantielanden zijn geweest waar code oranje geldt. Als dat het geval is, gaan zij nog 2 weken in quarantaine. 

Reeds eerder genomen maatregelen:
 • De locaties van onze bedrijven zijn sinds vrijdag 28 februari strikt gescheiden. Chauffeurs, kantoor personeel en materieel is vast toebedeeld aan een filiaal en mogen niet meer op de andere filialen komen. We vergaderen per video telefoon.
 • Aanvullende schoonmaak afspraken zijn gemaakt. De locaties worden dagelijks extra schoon gemaakt en ontsmet waarbij extra aandacht is voor toetsenborden, deurklinken, leuningen.
 • De chauffeurs zijn geïnstrueerd om voor vertrek en bij terugkomst de wagens te ontsmetten. Hiervoor zijn speciale emmers met desinfecterende schoonmaak middelen klaar gezet die regelmatig worden ververst
 • Er is op maandag 2 maart een bericht uitgegaan (via email en BK groepschat) met meer informatie over het virus en de instructie om thuis te blijven indien zich symptomen voordoen. Een gezamenlijke bijeenkomst op 22 maart is uit voorzorg verzet naar later dit jaar.
 • Extra flesjes met desinfecterende gel zijn verstrekt aan de chauffeurs en in alle filialen hangen instructies om handen te wassen en ontsmetten. Hiervoor zijn ook voorzieningen getroffen.
 • Er zijn extra thuiswerk tokens aangevraagd zodat kantoor personeel in geval van symptomen thuis de werkzaamheden kunnen voortzetten.
 • Klant, leverancier afspraken die minder urgent zijn hebben we in overleg een aantal weken doorgeschoven.
 • We vergaderen iedere dag via video conferentie om de laatste stand van zaken omtrent de Corona en eventuele nieuw te nemen maatregelen te bespreken.
 • Wekelijks gaat er communicatie uit naar al ons personeel waarin een update wordt gegeven over nieuwe ontwikkelingen en een reminder over de te volgen procedures en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het Covid 19 virus.
 • We laten de verzenders en ontvangers niet meer tekenen maar houden afstand, vragen om een naam en vullen deze zelf in op de vrachtbrief en in de telefoon. Zeker geen pen (uit) lenen!
 • Leveren doen we tenzij expliciet anders afgesproken tot aan de deur. We houden minimaal 1,5 meter afstand van de klant en eventueel andere personen.
 • Er zijn setjes met mondkapjes en handschoenen uitgereikt en beschikbaar bij de planning (met name voor als we toch ergens naar binnen moeten).
 • Iedereen heeft een veiligheidsbril in zijn koffer. Deze wordt gedragen tijdens laden en lossen.
 • Instructie om telefoon en PDA van de klant schoon te houden en regelmatig te ontsmetten. In ieder geval voor en na gebruik. 
 • Wagens die buiten Nederland zijn geweest worden na iedere rit volledig van binnen en buiten gereinigd met certificaat bij een erkende wasstraat
 • Tanken verplicht met handschoenen (naast tanken bij alles dat door veel mensen aangeraakt wordt, ook privé).
 • Aan alle chauffeurs zijn documenten verstrekt waarmee we kunnen bewijzen dat we in de vitale sector werkzaam zijn.
 • Voor een snelle doorgang zijn auto's inmiddels voorzien van vignetten voor België en kaarten met "Urgent Medical Supplies".
 • Chauffeurs die naar het buitenland rijden, is geadviseerd om voldoende eten en drinken mee te nemen, omdat het steeds moeilijker wordt om onderweg iets te kopen.
 • Omdat er veel nepnieuws omtrent het virus rond gaat op internet, zijn alle medewerker per mail geadviseerd om enkel betrouwbare bronnen, zoals de site van TLN en het RIVM te raadplegen.
 • Er zijn inmiddels plexiglas schermen geplaatst op de planning op beide vestigingen en de administratie op vestiging Veghel.
 • Alle chauffeurs krijgen een nieuw veiligheidshesje met de 1,5 meter afstand mededeling op de achterkant.
 • Alle werkplekken, op zowel de vestiging Veghel als Beugen, zijn nu voorzien van plexiglas schermen.

Mochten er aanvullingen komen in de gang van zaken, dan zullen wij dit via dit nieuwsitem weer kenbaar maken. We hopen hiermee de continuïteit van onze dienstverlening te waarborgen.Terug