English Deutsch

BK Sneltransport
0 413 - 37 88 25
Nieuwe aanwinst DAF XF

Onze nieuwe aanwinst is wee...

Lees verder >
Nieuwe aanwinst DAF XFNieuwsarchief...
Vestiging Schiphol 24/7 service Betrouwbaar Diversiteit Grenzeloos Snel

Logistieke diensten

In Veghel is ons bedrijfscomplex compleet toegerust op logistieke service. We hebben er alle faciliteiten en ruimte voor opslag, overslag, ompakken, verpakken of beschermd bewaren van bijvoorbeeld pallets koel- of vriesverse producten.

Met ingang van 20 juni 2011 is de opslag van BK-Sneltransport SKAL gecertificeerd onder certificaat nummer 27565. Dit betekent dat we voor onze klanten opslag van Biologische en EKO producten kunnen verzorgen.

De Masarang Sugar group heeft inmiddels alle opslag van haar Palm suiker bij BK-Sneltransport in Veghel ondergebracht.

Wat is Skal?

Stichting Skal is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Skal is voortgekomen uit de Stichting Ekomerk Controle die in 1985 werd opgericht om consumenten garanties te bieden voor de biologische herkomst van land- en tuinbouwproducten. De biologische productie is in Nederland de laatste jaren flink toegenomen. Momenteel staan ca. 1430 biologische boeren en ruim 970 biologische verwerkers, importeurs, handels- en opslagbedrijven onder toezicht van Skal. De organisatie telt circa 20 medewerkers en is gevestigd in Zwolle. Skal is wettelijk houdster van het EKO-keurmerk.

Waarom Skal?

Doelstelling van de Stichting Skal is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat hetgeen “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het EKO-keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Dit keurmerk is voor de consument duidelijk herkenbaar en het kan de producent een meerprijs opleveren in de markt.

Wat doet Skal?

Skal houdt als onafhankelijke controle-organisatie toezicht op de biologische productie door middel van inspectie en certificatie, dat wil zeggen: ze stelt vast of een bedrijf volgens de voorgeschreven regelgeving produceert. Skal controleert biologische landbouwbedrijven, fabrikanten en importeurs (van buiten de EU). Ze doet dat in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Voor de biologische productie in de lidstaten van de EU, dus ook in Nederland bestaat namelijk wettelijke (overheids)regelgeving. Skal heeft hier dus een publiekrechtelijke taak.

Inspectie bestaat uit bedrijfsbezoeken, monsternames en administratieve beoordelingen. Skal voert het merendeel van de bedrijfsbezoeken en monsternames niet zelf uit maar laat dat doen. Onder certificatie verstaat men de uiteindelijke beslissing of een onderneming met recht de aanduiding “biologisch” op de producten mag voeren. Voldoet men aan alle eisen dan ontvangt de onderneming een bewijsstuk, het certificaat.

Voor alle duidelijkheid: Skal is onafhankelijk en géén adviesinstantie, voorlichtingsdienst, marketing-organisatie of belangenbehartiger voor de biologische sector.

Wie bepaalt wat Skal doet?

Stichting Skal heeft een Algemeen Bestuur waarin naast enkele onafhankelijke personen vertegenwoordigers van de biologische sector zitting hebben. Het bestuur heeft zeggenschap over het algemene functioneren van Skal en over de aard en inhoud van het certificatieprogramma biologische productie. Dit alles binnen de ruimte die de wettelijke regelgeving en de algemene toezichthouders, het ministerie van LNV en de Raad voor Accreditatie daartoe bieden.

Wie betaalt Skal?

Skal ontvangt geen subsidie en is self supporting. De ondernemers die zich door Skal laten inspecteren en certificeren betalen daarvoor, voor een belangrijk deel op basis van kostentoerekening. In het Tarievenblad van Skal staan de exacte bedragen genoemd.

Wie controleert Skal?

Ook een controle-organisatie is zelf aan toezicht onderworpen. Dat gebeurt door de Raad voor Accreditatie. Deze brengt jaarlijks een uitgebreid bezoek aan Skal en gaat grondig na of Skal volgens de voorgeschreven procedures te werk gaat. Skal is geaccrediteerd voor productcertificatie volgens de norm EN 45011.

Het certificatieprogramma Biologische Productie Nederland
Sinds 1991 bestaat in alle EU-lidstaten regelgeving voor de biologische productie. Deze ligt vast in de Europese Verordening nr. 2092/91 en is in Nederland van kracht via het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode. Nederland voert de EU-regelgeving ongewijzigd door. Sommige EU-lidstaten kennen op nationaal niveau een strengere wetgeving en verbinden daaraan een eigen keurmerk.

Iedere EU-lidstaat bepaalt zelf welke organisatie(s) het toezicht uitoefent. Skal mag binnen de EU alleen in Nederland controleren. Is een product in één lidstaat goedgekeurd dan mag het binnen de hele EU als biologisch worden verhandeld. De markt gedraagt zich vaak echter anders en geeft de voorkeur aan een specifiek keurmerk

Voor de goede orde: Skal controleert het productieproces en geen individuele producten. Op basis van een gecertificeerd biologisch proces mogen de producten die daarvan afkomstig zijn de aanduiding “biologisch” voeren.

EKO-keurmerk

Stichting Skal is wettelijk houdster van het EKO-keurmerk. Dit keurmerk is in een groot aantal landen beschermd. Het gebruik van het EKO-keurmerk vereist toestemming van Skal.
Producten afkomstig van biologische productie in omschakeling en producten die voor minder dan 95% uit biologische ingrediënten bestaan, mogen niet het EKO-keurmerk voeren.

Meer informatie?

Wilt u meer weten, bezoek dan de website: www.skal.nl

Postbus 336   5460 AH   Veghel   (T) 0413-378825  (F) 0413-378827   088-KOELKOERIER
Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Instellingen Accepteren
sluiten